Najnowsze artykuły

Zaufanie – część II: znaczenie zaufania w organizacji

Z

Zaufanie to jedna z wartości organizacyjnych, która pozostaje w „ścisłych relacjach” ze sprawiedliwością, zaangażowaniem, satysfakcją i produktywnością. Biorąc pod uwagę wyzwania jakie stoją przed współczesnymi organizacjami (złożoność, współpraca wielu osób i podmiotów, rosnąca rola kapitału intelektualnego) wysoki poziom zaufania jest koniecznością. (więcej…)

Konsekwencje mobbingu

K

Terror psychiczny w miejscu pracy niesie ze sobą dotkliwe koszty indywidualne (utrata zdrowia, zachwianie relacji między współpracownikami), organizacyjne (absencja, spadek produktywności, duża fluktuacja kadr) oraz społeczne (partycypacja w kosztach związanych z wcześniejszym zakończeniem kariery zawodowej poszkodowanych). (więcej…)

Mobbing – przebieg i strategie radzenia sobie

M

W sytuacji mobbingu strategia biernego ignorowania negatywnych zdarzeń zawodzi. Mobber zaprzestaje bowiem swych działań dopiero wtedy, kiedy otoczenie kategorycznie się sprzeciwi lub, kiedy osoba szkalowana zdemaskuje istotę manipulacji. Gdy ofiara mówi o tym czego doświadcza, staje się niebezpieczna dla swojego oprawcy. (więcej…)

Skala mobbingu

S

Z uwagi na to, że wiele osób boi się (a niejednokrotnie również wstydzi) wyznać, że jest ofiarą przemocy w miejscu pracy, określenie skali zjawiska – zarówno w Polsce jak i w Unii Europejskiej – jest niezmiernie trudne. (więcej…)

Przyczyny mobbingu

P

Mobbing ma wiele uwarunkowań. Ogólny nieład i chaos organizacyjny oraz konfliktowa, zatwardziała i nieustępliwa postawa prześladowcy to zdaniem osób, które doświadczyły mobbingu najważniejsze jego przyczyny. (więcej…)

Mobbing jako patologia zarządzania

M

Rozumienie i poszanowanie jednostki oraz stwarzanie jej możliwości samospełnienia to podstawowe warunki skutecznego kierowania. Jak więc się to ma do nasilającego się zjawiska mobbingu – nieetycznego traktowanie jednostki w miejscu pracy, którego celem jest „izolacja społeczna ofiary, a także pozbawienie jej godności czy wiary w siebie”. (więcej…)

Przestań mówić, rozmawiaj

P

John C. Maxwell podkreśla, że sposób w jaki się komunikujemy może być przyczyną naszego sukcesu lub porażki. Zdaniem Jerzego Bralczyka wszyscy – jako mówcy – chcemy być „sprawni, atrakcyjni, zrozumiali, zapamiętani i przekonujący”, co w znacznej mierze łączy się z umiejętnością operowania językiem. Sztuka budowania porozumienia to jednak znacznie więcej niż tylko składnia, elokwencja, retoryka czy wymowa.  (więcej…)

(Nie)ludzkie zarządzanie ludźmi

(

Z jednej strony – employer branding: budowanie przyjaznej atmosfery i inwestycje w kapitał ludzki. Z drugiej – dysfunkcje, patologie i „zarazy polskiego rynku pracy” takie jak marne pensje, bezpłatne nadgodziny, folwarczne relacje. Na jakość miejsca pracy bezpośredni wpływ ma przełożony – to od jego przygotowania do roli kierowcyzależy bezpieczeństwo i komfort podróży współpasażerów.

(więcej…)

Najnowsze artykuły

Tematy

Archiwum

Sylwia Filas

Sylwia Filas

Jestem socjologiem, absolwentką studiów podyplomowych na kierunkach:
- doradztwo zawodowe,
- zarządzanie zasobami ludzkimi.
Ukończyłam certyfikowany kurs kadr i płac.

Pracowałam jako:
- doradca zawodowy,
- specjalista do spraw szkoleń,
- wykładowca.

Przeprowadziłam ponad 100 szkoleń
w tematach:
- budowanie współpracy,
- efektywna komunikacja,
- obsługa klienta,
- radzenie sobie ze stresem,
- rozwój zawodowy,
- wystąpienia publiczne.

Verified by ExactMetrics