Najnowsze artykuły

Konsekwencje mobbingu

K

Terror psychiczny w miejscu pracy niesie ze sobą dotkliwe koszty indywidualne (utrata zdrowia, zachwianie relacji między współpracownikami), organizacyjne (absencja, spadek produktywności, duża fluktuacja kadr) oraz społeczne (partycypacja w kosztach związanych z wcześniejszym zakończeniem kariery zawodowej poszkodowanych). (więcej…)

Skala mobbingu

S

Z uwagi na to, że wiele osób boi się (a niejednokrotnie również wstydzi) wyznać, że jest ofiarą przemocy w miejscu pracy, określenie skali zjawiska – zarówno w Polsce jak i w Unii Europejskiej – jest niezmiernie trudne. (więcej…)

Mobbing jako patologia zarządzania

M

Rozumienie i poszanowanie jednostki oraz stwarzanie jej możliwości samospełnienia to podstawowe warunki skutecznego kierowania. Jak więc się to ma do nasilającego się zjawiska mobbingu – nieetycznego traktowanie jednostki w miejscu pracy, którego celem jest „izolacja społeczna ofiary, a także pozbawienie jej godności czy wiary w siebie”. (więcej…)

Przestań mówić, rozmawiaj

P

John C. Maxwell podkreśla, że sposób w jaki się komunikujemy może być przyczyną naszego sukcesu lub porażki. Zdaniem Jerzego Bralczyka wszyscy – jako mówcy – chcemy być „sprawni, atrakcyjni, zrozumiali, zapamiętani i przekonujący”, co w znacznej mierze łączy się z umiejętnością operowania językiem. Sztuka budowania porozumienia to jednak znacznie więcej niż tylko składnia, elokwencja, retoryka czy wymowa.  (więcej…)

(Nie)ludzkie zarządzanie ludźmi

(

Z jednej strony – employer branding: budowanie przyjaznej atmosfery i inwestycje w kapitał ludzki. Z drugiej – dysfunkcje, patologie i „zarazy polskiego rynku pracy” takie jak marne pensje, bezpłatne nadgodziny, folwarczne relacje. Na jakość miejsca pracy bezpośredni wpływ ma przełożony – to od jego przygotowania do roli kierowcyzależy bezpieczeństwo i komfort podróży współpasażerów.

(więcej…)

Zamień się w słuch

Z

Jak twierdzi Gerald S. Abramczyk są dwa rodzaje ludzi: ci, którzy słuchają i ci, którzy czekają by mówić”. Jednak to umiejętność słuchania – co podkreśla Ram Charan – otwiera drzwi do prawdziwej komunikacji i jest drogą do budowania relacji”. Aby się zrozumieć trzeba umieć się słuchać. Każdy może nauczyć się dobrze słuchać.

(więcej…)

Najnowsze artykuły

Tematy

Archiwum

Sylwia Filas

Sylwia Filas

Jestem socjologiem, absolwentką studiów podyplomowych na kierunkach:
- doradztwo zawodowe,
- zarządzanie zasobami ludzkimi.
Ukończyłam certyfikowany kurs kadr i płac.

Pracowałam jako:
- doradca zawodowy,
- specjalista do spraw szkoleń,
- wykładowca.

Przeprowadziłam ponad 100 szkoleń
w tematach:
- budowanie współpracy,
- efektywna komunikacja,
- obsługa klienta,
- radzenie sobie ze stresem,
- rozwój zawodowy,
- wystąpienia publiczne.