Polityka prywatności

P
Cel Polityki prywatności
 • celem Polityki Prywatności jest określenie zasad przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://zawodowysos.pl
 • w celu zapoznania się z zasadami ochrony prywatności i danych osobowych obowiązującymi w ramach innych serwisów internetowych, do których Użytkownik może zostać przekierowany poprzez „linki”, proszę o zapoznanie się z Politykami Prywatności obowiązującymi w ramach tych serwisów
 • Użytkownik, który korzysta ze strony https://zawodowysos.pl potwierdza zapoznanie się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności
Administrator danych osobowych

Administratorem strony internetowej https://zawodowysos.pl jest:

Sylwia Filas, Zawodowy S.O.S.
ul. Konopnickiej 23/28, 38-300 Gorlice
NIP: 738-182-81-35
sylwia@zawodwysos.pl

Pozyskiwanie, gromadzenie i przechowywanie danych osobowych
 • dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych, Ustawą o ochronie danych osobowych oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (Dz.U. z 2017r. poz. 1219 z późn. zm.)
 • aby móc korzystać ze strony Użytkownicy nie mają obowiązku podawania swoich danych osobowych
 • jednak za pośrednictwem strony mogą być gromadzone dane osobowe dobrowolnie udostępniane przez Użytkownika – dodanie komentarza, zapis do newslettera, czy kontakt wymaga podania adresu e-mail oraz imienia
 • w takim przypadku zgoda Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych zostanie pozyskana zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych przez administratora danych (Użytkownik zostanie poinformowany o zbieraniu i przetwarzaniu danych osobowych przed ich pozyskaniem i rozpoczęciem przetwarzania)
Cel przetwarzania pozyskiwanych danych osobowych
 • Administrator jest uprawniony do:
  • wykorzystywania zgromadzonych danych tylko i wyłącznie w celu zapewnienia właściwej obsługi Użytkowników, świadczenia usług oraz kontaktowania się z Użytkownikami
  • przechowywania zgromadzonych danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów w okresie nie dłuższym niż jest to niezbędne
Uprawnienia Użytkownika
 • Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo: dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania (czasowego lub stałego) , przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • stosowne żądanie należy przesłać na adres sylwia@zawodowysos.pl
 • Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeśli uzna, iż Administrator przy przetwarzaniu danych osobowych dopuścił się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych
Udostępnianie danych
 • wszelkie zebrane dane osobowe służą do realizacji zobowiązań wobec Użytkowników (np. usługi dostarczania subskrybowanych wiadomości)
 • informacje te nie są udostępniane osobom trzecim
Bezpieczeństwo
 • dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem

Najnowsze artykuły

Tematy

Archiwum

Sylwia Filas

Sylwia Filas

Jestem socjologiem, absolwentką studiów podyplomowych na kierunkach:
- doradztwo zawodowe,
- zarządzanie zasobami ludzkimi.
Ukończyłam certyfikowany kurs kadr i płac.

Pracowałam jako:
- doradca zawodowy,
- specjalista do spraw szkoleń,
- wykładowca.

Przeprowadziłam ponad 100 szkoleń
w tematach:
- budowanie współpracy,
- efektywna komunikacja,
- obsługa klienta,
- radzenie sobie ze stresem,
- rozwój zawodowy,
- wystąpienia publiczne.

Verified by ExactMetrics