Archiwumczerwiec 2019

Przeciwdziałanie mobbingowi

Działania mające na celu wyeliminowanie lub choćby ograniczenie występowania przemocy w miejscu pracy leżą w interesie zarówno pracownika, organizacji jak i społeczeństwa.

Konsekwencje mobbingu

Terror psychiczny w miejscu pracy niesie ze sobą dotkliwe koszty indywidualne (utrata zdrowia, zachwianie relacji między współpracownikami), organizacyjne (absencja, spadek produktywności, duża fluktuacja kadr) oraz społeczne (partycypacja w kosztach związanych z wcześniejszym zakończeniem kariery zawodowej poszkodowanych).

Mobbing – przebieg i strategie radzenia sobie

W sytuacji mobbingu strategia biernego ignorowania negatywnych zdarzeń zawodzi. Mobber zaprzestaje bowiem swych działań dopiero wtedy, kiedy otoczenie kategorycznie się sprzeciwi lub, kiedy osoba szkalowana zdemaskuje istotę manipulacji. Gdy ofiara mówi o tym czego doświadcza, staje się niebezpieczna dla swojego oprawcy.

Skala mobbingu

Z uwagi na to, że wiele osób boi się (a niejednokrotnie również wstydzi) wyznać, że jest ofiarą przemocy w miejscu pracy, określenie skali zjawiska – zarówno w Polsce jak i w Unii Europejskiej – jest niezmiernie trudne.

Przyczyny mobbingu

Mobbing ma wiele uwarunkowań. Ogólny nieład i chaos organizacyjny oraz konfliktowa, zatwardziała i nieustępliwa postawa prześladowcy to zdaniem osób, które doświadczyły mobbingu najważniejsze jego przyczyny.

Mobbing jako patologia zarządzania

Rozumienie i poszanowanie jednostki oraz stwarzanie jej możliwości samospełnienia to podstawowe warunki skutecznego kierowania. Jak więc się to ma do nasilającego się zjawiska mobbingu – nieetycznego traktowanie jednostki w miejscu pracy, którego celem jest „izolacja społeczna ofiary, a także pozbawienie jej godności czy wiary...

Którym uchem słuchasz, czyli o barierach w komunikacji

Komunikacja to najważniejsza życiowa umiejętność. To – jak podkreśla Jerzy Mikułowski-Pomorski – „rodzaj ludzkiego spotkania, nie bycie obok, lecz naprzeciw siebie i chęć zrozumienia drugiej strony”. Niestety na drodze do porozumienia stoi wiele przeszkód (barier). Jedną z nich jest nadwrażliwe „ucho relacyjne”.

Najnowsze artykuły

Tematy

Archiwum

Sylwia Filas

Sylwia Filas

Jestem socjologiem, absolwentką studiów podyplomowych na kierunkach:
- doradztwo zawodowe,
- zarządzanie zasobami ludzkimi.
Ukończyłam certyfikowany kurs kadr i płac.

Pracowałam jako:
- doradca zawodowy,
- specjalista do spraw szkoleń,
- wykładowca.

Przeprowadziłam ponad 100 szkoleń
w tematach:
- budowanie współpracy,
- efektywna komunikacja,
- obsługa klienta,
- radzenie sobie ze stresem,
- rozwój zawodowy,
- wystąpienia publiczne.

Verified by ExactMetrics