Zachowania organizacyjne

Komunikacja w organizacji

Komunikacja wewnętrzna jest funkcją zarządzania. Aktywny kontakt z pracownikami ma istotny wpływ na sprawność działania organizacji, skuteczność i efektywność realizowanych zadań, a także lojalność i motywację pracowników.

Zaufanie – część IV: utrata zaufania

Zaufanie buduje się latami, a wystarczy zaledwie chwila, by je zniszczyć. Z utratą zaufania mamy do czynienia w sytuacji, gdy ufający postrzega, że osoba zaufana nie spełniła jej oczekiwań.

Zaufanie – część III: budowanie zaufania

Rola zaufania w nowoczesnych organizacjach jest nie do przecenienia – wzmaga kreatywność, zwiększa wydajność a tym samym pozwala osiągać lepsze wyniki. Umiejętność budowania kultury zaufania to w XXI wieku kompetencja definiująca lidera. 

Zaufanie – część II: znaczenie zaufania w organizacji

Zaufanie to jedna z wartości organizacyjnych, która pozostaje w „ścisłych relacjach” ze sprawiedliwością, zaangażowaniem, satysfakcją i produktywnością. Biorąc pod uwagę wyzwania jakie stoją przed współczesnymi organizacjami (złożoność, współpraca wielu osób i podmiotów, rosnąca rola kapitału intelektualnego) wysoki poziom zaufania jest koniecznością.

Zaufanie – część I: komu i dlaczego (nie)ufamy

Zaufanie jest fundamentem życia społecznego, zapewniającym skuteczność i efektywność naszych działań. Niestety, żyjemy w kulturze nieufności i płacimy za to wysoką cenę – „podatek od niskiego zaufania” to między innymi nadmiar zbędnych czynności, biurokracja, zawirowania, płynność kadr i nadużycia.

(Nie)ludzkie zarządzanie ludźmi

Z jednej strony – employer branding: budowanie przyjaznej atmosfery i inwestycje w kapitał ludzki. Z drugiej – dysfunkcje, patologie i „zarazy polskiego rynku pracy” takie jak marne pensje, bezpłatne nadgodziny, folwarczne relacje. Na jakość miejsca pracy bezpośredni wpływ ma przełożony – to od jego przygotowania do roli „kierowcy” zależy...

Sposób na zebranie

Czy zebrania to zawsze strata czasu, „bicie piany”, obowiązek do „odfajkowania” zwoływany najczęściej „nie w porę”? Co można zrobić, aby poprawić ich atmosferę, sprawić, by „nakręcały” do działania?

Milczenie w organizacji – część II

(Nie)zabranie głosu jest jedną z ważniejszych decyzji jaką podejmują członkowie organizacji. Milczenie pracowników niesie ze sobą szereg konsekwencji, które w znaczący sposób wpływają na procesy zarządzania, a tym samym na realizację celów przedsiębiorstwa.

Milczenie w organizacji – część I

Zagadnienie milczenia znajduje się w obszarze zainteresowań zarówno lingwistów, semiotyków, teoretyków literatury, przedstawicieli sztuk pięknych, filozofów, psychologów, jak i … praktyków zarządzania.

Zachowania kontrproduktywne w organizacji

Obecnie, autorzy analiz dotyczących zachowań ludzi w organizacji, coraz więcej miejsca poświęcają zagadnieniom związanym z „negatywną stroną funkcjonowania pracowników”,  starając się wyjaśnić przyczyny zachowań kontrproduktywnych (dewiacyjnych, nieetycznych).

Skutki (nie)sprawiedliwości

Sprawiedliwość organizacyjna jest ważnym – o ile nie najważniejszym – czynnikiem determinującym funkcjonowanie pracowników, a tym samym całej organizacji. Poczucie (nie)sprawiedliwości przekłada się na postawy i zachowania.

Organizacyjne zachowania obywatelskie

Jednym z czynników determinujących efektywność współczesnych organizacji jest gotowość pracowników do „angażowania się w nienormowaną, spontaniczną działalność, wykraczającą poza formalne opisy roli i jej wymagania”.

Najnowsze artykuły

Tematy

Archiwum

Sylwia Filas

Sylwia Filas

Jestem socjologiem, absolwentką studiów podyplomowych na kierunkach:
- doradztwo zawodowe,
- zarządzanie zasobami ludzkimi.
Ukończyłam certyfikowany kurs kadr i płac.

Pracowałam jako:
- doradca zawodowy,
- specjalista do spraw szkoleń,
- wykładowca.

Przeprowadziłam ponad 100 szkoleń
w tematach:
- budowanie współpracy,
- efektywna komunikacja,
- obsługa klienta,
- radzenie sobie ze stresem,
- rozwój zawodowy,
- wystąpienia publiczne.

Verified by ExactMetrics