Archiwumlistopad 2018

Zarządzanie sobą w czasie – dlaczego i po co?

Umiejętność zarządzania sobą w czasie jest nieodzowna, by … odnaleźć wytchnienie w świecie, w którym dominuje – a wręcz obowiązuje – poczucie „stałego braku czasu i ogromnego tempa życia”.

Skutki (nie)sprawiedliwości

Sprawiedliwość organizacyjna jest ważnym – o ile nie najważniejszym – czynnikiem determinującym funkcjonowanie pracowników, a tym samym całej organizacji. Poczucie (nie)sprawiedliwości przekłada się na postawy i zachowania.

Organizacyjne zachowania obywatelskie

Jednym z czynników determinujących efektywność współczesnych organizacji jest gotowość pracowników do „angażowania się w nienormowaną, spontaniczną działalność, wykraczającą poza formalne opisy roli i jej wymagania”.

Zachowania organizacyjne

Filarem każdej organizacji jest … człowiek. Jak pisze Józef Penc „nawet najlepiej obmyślone koncepcje nie zapewnią sukcesu, jeśli pracownicy nie wprowadzą ich w życie. Zatem przyszłość organizacji zależy także od pracowników, ich wiedzy, kwalifikacji i motywacji, a więc zaangażowania w efektywne działania”.

Najnowsze artykuły

Tematy

Archiwum

Sylwia Filas

Sylwia Filas

Jestem socjologiem, absolwentką studiów podyplomowych na kierunkach:
- doradztwo zawodowe,
- zarządzanie zasobami ludzkimi.
Ukończyłam certyfikowany kurs kadr i płac.

Pracowałam jako:
- doradca zawodowy,
- specjalista do spraw szkoleń,
- wykładowca.

Przeprowadziłam ponad 100 szkoleń
w tematach:
- budowanie współpracy,
- efektywna komunikacja,
- obsługa klienta,
- radzenie sobie ze stresem,
- rozwój zawodowy,
- wystąpienia publiczne.

Verified by ExactMetrics