Archiwumpaździernik 2018

Wypalenie zawodowe – czym jest?

Niestety, syndrom wypalenia zawodowego, który Jörg-Peter Shröder, autor książki „Wypalenie zawodowe. Rozpoznawanie objawów, zapobieganie i trwała przemiana” definiuje jako „ekstremalny wariant zbytniego zaangażowania, długotrwałego przeciążenia, zbyt wysokich oczekiwań, napięcia i rozczarowania przy jednoczesnym braku odpoczynku”, to bolączka wielu z nas.

Zagrożenia psychospołeczne w miejscu pracy

Skutkiem głębokich zmian związanych z organizacją i zarządzaniem procesem pracy jest pojawienie się nowych zagrożeń. Ryzyko zagrożeń psychospołecznych jest zaliczane do najważniejszych współczesnych wyzwań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wiąże się z takimi problemami jak stres, przemoc, molestowanie i mobbing w miejscu pracy.

Najnowsze artykuły

Tematy

Archiwum

Sylwia Filas

Sylwia Filas

Jestem socjologiem, absolwentką studiów podyplomowych na kierunkach:
- doradztwo zawodowe,
- zarządzanie zasobami ludzkimi.
Ukończyłam certyfikowany kurs kadr i płac.

Pracowałam jako:
- doradca zawodowy,
- specjalista do spraw szkoleń,
- wykładowca.

Przeprowadziłam ponad 100 szkoleń
w tematach:
- budowanie współpracy,
- efektywna komunikacja,
- obsługa klienta,
- radzenie sobie ze stresem,
- rozwój zawodowy,
- wystąpienia publiczne.